با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که استاد بهرام عالیوندی، هنرمند گرانقدر عضو شورای ملی مقاومت ایران، از پیش کسوتان نقاشی مدرن ایران و نقاش صاحب سبک میهنمان، روز دوشنبه اول خرداد۱۳۹۱ در بیمارستانی در وین درگذشت.
زنده یاد بهرام عالیوندی 85سال داشت و زندگی پربار هنریش از جوانی با مبارزه با دو دیکتاتوری شاه و شیخ و رنج زندان و تبعید عجین بود. اما او، در همه حال، هدفش را که آزادی مردم و میهنش بود، با شوقی فزاینده و با روحیه‌یی رزمنده، پی گرفت و آثار هنریش را نیز خلاقانه از همین پیکار آزادی سرشار کرد.
رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی، با ابراز تأسف از درگذشت دریغ انگیز استاد بهرام عالیوندی، فقدان این هنرمند گرانقدر را به همسر ارجمندش خانم ناهید همت آبادی، عضو شورای ملی مقاومت، به فرزندانش در اشرف و لیبرتی، به اعضای شورای ملی مقاومت و به همه حامیان و پشتیبانان و اعضای خانواده بزرگ مقاومت، به‌ویژه هنرمندان همراه و همسنگر استاد عالیوندی، تسلیت گفت و تأکید کرد: برای یاران شورایی و برای همه حامیان مقاومت ایران، حضور پرشور استاد بهرام عالیوندی در اجلاسیه‌های شورا، در همه تظاهرات و تحصنها، در گرما و سرما، و در سخت‌ترین مقاطع کارزار جهانی برای افشا و محکومیت دیکتاتوری آخوندی و برای حفاظت از مجاهدان اشرفی، پیوسته انگیزاننده و آموزنده بود و خاطره درخشانش هرگز فراموش نخواهد شد.
خانم رجوی برای روح بزرگ استاد بهرام عالیوندی شادی و آرامش ابدی و برای تمامی اعضای خانواده و بازماندگان، صبر و سلامتی آرزو کرد.